2021. gada 9. jūlijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēta regula Nr.2021/1123, ar ko aptur ar īstenošanas regulu 2020/1646 noteiktos tirdzniecības politikas pasākumus attiecībā uz konkrētiem ražotājiem no Amerikas Savienotajām Valstīm pēc tirdzniecības strīda izskatīšanas saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas Vienošanos par strīdu izšķiršanu (Īstenošanas regula).

Tās 1. pantā noteikts, ka regulas 2020/1646 piemērošana tiek apturēta uz pieciem gadiem no 2021. gada 11. jūlija.