Valsts ieņēmumu dienests (VID) izdevis metodisko materiālu “Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošana Latvijā reģistrētai pastāvīgajai pārstāvniecībai”, skaidrojot pastāvīgo pārstāvniecību ieņēmumu un izdevumu uzskaiti, apliekamā objekta noteikšanu, uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) aprēķināšanu, kā arī deklarācijas aizpildīšanas kārtību.