2020. gada nogalē Saeima ir pieņēmusi vairākas izmaiņas dažādos nodokļu jomu regulējošajos normatīvajos aktos, kas stājas spēkā 2021. gadā un ir saistošas arī uzņēmējiem un viņu darbiniekiem. Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par būtiskākām izmaiņām.

Ar 2021. gada 1. janvāri darbību uzsāk vienotais nodokļu konts, kas nozīmē, ka visi VID administrētie nodokļi būs jāmaksā vienā kontā – 23. datumā.

2021. gadā izmaiņas nodokļu jomā skars darba devējus, MUN maksātājus (gan uzņēmumu īpašniekus, gan darbiniekus), akcīzes nodokļa maksātājus un autoratlīdzības izmaksātājus. Tāpat uzņēmumiem arī jārēķinās, ka no 2021. gada mainās transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes.

Izmaiņas darba devējiem un darbiniekiem

No 2021. gada mainās algas nodokļu – iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un valsts sociālās apdrošināšana obligāto iemaksu (VSAOI) likmes. Mainās arī minimālās darba algas apmērs – nākamgad tā būs 500 eiro apmērā, bet neapliekamo minimumu piemēros nodokļu maksātājiem, kuru gada ienākumi nepārsniegs 21 600 eiro jeb 1800 eiro mēnesī.

Savukārt, sākot ar 2021. gada 1. jūliju tiek ieviestas minimālās obligātās iemaksas. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra aprēķinās minimālās obligātās iemaksas, kas papildus jāveic darba devējam un paziņos par šīm iemaksām elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Tas nozīmē, ka darba devējam būs jāveic obligātās iemaksas par saviem darbiniekiem, no starpības starp triju Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu apmēru un deklarēto darbinieka darba algu (obligāto iemaksu objektu).

Izmaiņas mikrouzņēmumu īpašniekiem

Mikrouzņēmumu īpašniekiem nākamgad jārēķinās ar vairākām būtiskām izmaiņām. No 2021. gada mainās:

  • MUN likmes;
  • kārtība, kādā tiek maksāti nodokļi no darbinieku algām mikrouzņēmumā;
  • mikrouzņēmuma nodokļa maksājumu deklarēšanas un veikšanas kārtība – paredzēti arī vairāki citi ierobežojumi.

Svarīgi, ka izmaiņas attiecībā uz mikrouzņēmuma darbiniekiem daļēji stājas spēkā gan no 2021. gada 1. janvāra, gan 1. jūlija.

Tādēļ, lai uzņēmēji varētu pieņemt lēmumu par tālāko darbību, atteikties no MUN maksātāja statusa ar 2021. gadu varēs līdz 2021. gada 15. janvārim, nevis kā ierasts, līdz 2020. gada 15. decembrim.

Izmaiņas autoratlīdzības izmaksātājiem

Tiem autoratlīdzības izmaksātājiem, kuri nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija, no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim mainīsies veids, kā jāaprēķina un jāizmaksā autoratlīdzība, jo būs spēkā jauna IIN un VSAOI ieturēšanas un maksāšanas kārtība. Tiem autoratlīdzības izmaksātājam, kas ir kolektīvā pārvaldījuma organizācija, nodokļu ieturēšanas kārtība nemainās.

Izmaiņas akcīzes nodokļa maksātājiem

Galvenās izmaiņas akcīzes nodokļa jomā skar tos komersantus, kuri veic vai plāno veikt darbības ar elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem (piemēram, nikotīna spilventiņiem u.c.).

No 2021. gada 1. janvāra visi tabakas aizstājējprodukti un elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas kļūs par akcīzes preci. Tas nozīmē, ka no nākamā gada tiem tiks piemērots akcīzes nodoklis, un visiem uzņēmējiem, kas nodarbojas ar to ievešanu, izplatīšanu vai tirgošanu, turpmāk jāievēro vairāki nosacījumi, kas attiecināmi uz akcīzes preču apriti.

No 2021. gada 1. janvāra tiek paaugstinātas akcīzes nodokļa likmes tabakas izstrādājumiem, bet cigaretēm akcīzes nodokļa likme paaugstināsies 2021. gada 1. martā.

No 2021. gada 1. jūlija ar akcīzes nodokļa markām būs jāmarķē elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi, to sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējprodukti, kā arī karsējamo tabaku.