2020. gada nogalē Saeima ir pieņēmusi vairākas izmaiņas dažādos nodokļu jomu regulējošajos normatīvajos aktos, kas stājas spēkā 2021. gadā un ir saistošas arī uzņēmējiem un viņu darbiniekiem. Valsts ieņēmumu dienests informē par būtiskākām izmaiņām.