Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka par fiziskas personas ienākumu ir uzskatāmas dzēstas vai samazinātas parāda, aizdevuma (kredīta) saistības.

Par šādu ienākumu ir uzskatāms dzēstais vai samazinātais parāds par saņemtajiem pakalpojumiem (piemēram, dzēstais vai samazinātais parāds par komunāliem pakalpojumiem un elektronisko sakaru pakalpojumiem), dzēstā vai samazinātā patēriņa kredīta summa, dzēstā vai samazinātā hipotekārā kredīta summa u.c. Šajā ienākumā tiek ietverta gan dzēstā vai samazinātā parāda, aizdevuma (kredīta) pamatsumma, gan kredīta procenti.

Ienākums no dzēstām vai samazinātām parāda, aizdevuma (kredīta) saistībām ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), izņemot tādu ienākumu, kas gūts:

  1. tiesai pieņemot lēmumu Maksātnespējas likumā noteikto saistību dzēšanas procedūras ietvaros;
  2. laika posmā no 01.01.2011. līdz 31.12.2016. un attiecībā uz kuru izpildās visi turpmāk minētie nosacījumi:
  • saistību atmaksa ir (vai saistību rašanās brīdī bija) nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku;
  • ienākuma guvējs līdz 01.01.2009. saistības ir uzņēmies nolūkā nodrošināt sevi (vai savu ģimeni) ar dzīvošanai paredzētu nekustamo īpašumu un izmantojis šo aizdevumu nekustamā īpašuma iegādei, būvniecībai, rekonstrukcijai vai uzlabošanai;
  • uz saistību samazināšanas vai dzēšanas dienu ienākuma guvēja īpašumā ir ne vairāk kā viens nekustamais īpašums, kura lietošanas veids vai funkcionālā izmantošana ir paredzēta dzīvošanai;
  • ienākuma guvējs (attiecībā uz aizdevēju) nav un nav bijis ar uzņēmumu saistīta persona likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli izpratnē;
  • aizdevēju un ienākuma guvēju nesaista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē.

Parāda, aizdevuma (kredīta) dzēsējs izsniedz fiziskajai personai, kas ir guvusi attiecīgo ienākumu, paziņojumu par samazinātu vai dzēstu parāda, aizdevuma (kredīta) saistību veidā gūtā ienākuma apmēru, kā arī nosūta šo paziņojumu VID.

No dzēstu vai samazinātu parādu, aizdevuma (kredīta) saistību gūtā ienākuma pienākums aprēķināt IIN un nomaksāt to budžetā ir fiziskajai personai, iesniedzot gada ienākuma deklarāciju VID taksācijas gadam (kalendārajam gadam) sekojošā gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam.

Dzēstu vai samazinātu parādu, aizdevuma (kredīta) saistību rezultātā gūtais ienākums tiek deklarēts gada ienākumu deklarācijas pielikumā D1 Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi, aizpildot minētā pielikuma 1., 2. un 6.aili, kā arī ietverts ienākumā, kas tiek uzrādīts gada ienākumu deklarācijas D veidlapas 1. un 3.ailē.

Minētajam ienākumam tiek piemērota IIN likme 24%.

Piemērs

SIA BCC, kas nodarbojas ar patēriņa kredītu izsniegšanu, 2013.gadā ir dzēsusi fiziskajai personai aizdevumu 300 Ls.

Fiziskajai personai gada ienākumu deklarācijas D1 pielikums tiek aizpildīts šādi:

D1
TAKSĀCIJAS GADĀ LATVIJAS REPUBLIKĀ GŪTIE IENĀKUMI  
Ienākumu gūšanas vieta un veids
Bruto ieņēmumi
Neapliekami ienākumi
 
Apliekamie ienākumi, neatskaitot darba devēja veiktās iemaksas
Avansā samaksātais nodoklis
1
2
3
6
7
SIA BCC, aizdevumu dzēšanas rezultātā gūts ienākums
300,00
 
300,00