Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka ir pieņemti jauni MK noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību un to tehniskajām prasībām.

MK noteikumi Nr.95 Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām

Šie noteikumi stājas spēkā 09.04.2014., un ar tiem tiek aizstāti MK noteikumi Nr.133 Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām.

Jaunajām tehniskajām prasībām atbilstošus hibrīda kases aparātus un kases sistēmas būs jāsāk obligāti lietot ne vēlāk kā 01.07.2015. Tādējādi līdz 30.06.2015. var lietot gan jaunajām tehniskajām prasībām atbilstošus hibrīda kases aparātus un kases sistēmas, gan arī kases sistēmas, kuras atbilst tehniskajām prasībām, kas noteiktas MK noteikumos Nr.133 Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām.

MK noteikumos Nr.133 noteiktajām prasībām atbilstošus kases aparātus ar elektronisko kontrollenti un kases sistēmas drīkst reģistrēt VID līdz 31.12.2014. un lietot līdz 30.06.2015.

Būtiskākās izmaiņas ir šādas:

  1. tiek noteiktas jaunas tehniskās prasības tikai kases aparātiem ar elektronisko kontrollenti, hibrīda kases aparātiem un kases sistēmām (kases aparātiem un specializētajām ierīcēm un iekārtām (taksometru skaitītājiem un tirdzniecības automātiem) tehniskās prasības netiek mainītas, un tās pilnībā atbilst tam, kādas tās ir noteiktas MK noteikumos Nr.133);
  2. kases aparātiem ar elektronisko kontrollenti, hibrīda kases aparātiem un kases sistēmām jānodrošina Hash SHA-1 kontrolsummu (unikālu simbolu virknes) aprēķināšana kases čekiem un Z pārskatiem. Šīs kontrolsummas būs redzamas katrā izdrukātā kases čekā un Z pārskatos, un ar to palīdzību būs iespējams konstatēt, vai kases aparāta ar elektronisko kontrollenti, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas programmatūrā ir notikusi neatļauta iejaukšanās;
  3. hibrīda kases aparātiem ir jābūt aprīkotiem ar fiskālajiem blokiem. Savukārt kases sistēmām fiskālie bloki vairs nav nepieciešami, jo atšķirībā no hibrīda kases aparātiem kases sistēmām papildus Hash SHA-1 kontrolsummu aprēķināšanai ir jānodrošina kontroles datu saglabāšana un rezerves kopiju veidošana ārpus kases sistēmas;
  4. pasažieru transportlīdzekļos izmantojamām kases sistēmām ir noteikts atbrīvojums no kontroles datu saglabāšanas un rezerves kopiju veidošanas, kā rezultātā pasažieru transportlīdzekļos izmantojamās kases sistēmas pēc būtības atbilst tehniskajām prasībām, kādas ir kases aparātiem ar elektronisko kontrollenti (jānodrošina Hash SHA-1 kontrolsummu aprēķināšana, bet nav jāizmanto fiskālais bloks).

MK noteikumi Nr.96 Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība

Šie noteikumi stājas spēkā 01.07.2015., un ar tiem tiks aizstāti MK noteikumi Nr.282 Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība, nosakot kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu un specializēto ierīču un iekārtu reģistrēšanas, lietošanas un apkalpošanas kārtību, kā arī darījumu apliecinošo dokumentu veidus, to rekvizītus un gadījumus, kādos tie ir jāizsniedz darījumu apliecināšanai.