Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka ir pieņemti jauni MK noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību un to tehniskajām prasībām.