Saistībā ar Latvijas virzību iestājai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD), Latvija ir pievienojusies Konvencijai par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos, kas stājās spēkā 30.05.2014. Tādējādi ikviena uzņēmuma vadītājam ir jāapzinās un jānovērš iespējamie kukuļošanas riski gan iekšzemes darījumos, saskaroties ar valsts amatpersonām, gan starptautiskajā biznesā, iesaistoties darījumos ar ārvalstu amatpersonām, gan arī nepieļaujot, ka uzņēmuma apliekamais ienākums tiek samazināts par izdevumiem, kuri nevar tikt atzīti par saistītiem ar saimniecisko darbību uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).