Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 08.04.2014. ir pieņemti MK noteikumi Nr.190 Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību, kas stājas spēkā 16.04.2014.