Valsts ieņēmumu dienesta informatīvajā materiālā par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātājiem teikts, ka nodokļa maksātājam ir tiesības vienu reizi taksācijas periodā mainīt nodokļa piemērošanas kārtību – deklarējot atbrīvojumu vai to, ka vairs nepiemēros atbrīvojumu no nodokļa maksāšanas.