Informatīvajā materiālā sniegta informācija par 02.12.2014. Ministru kabinetā (MK) pieņemtajiem grozījumiem MK noteikumos Nr.808 Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem (MK noteikumi Nr.808), kas 04.12.2014. publicēti oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis Nr.241 (5301), stājas spēkā 01.01.2015. un piemērojami gada pārskatiem par 2015.gadu un nākamajiem pārskata gadiem.