Informatīvajā materiālā sniegta informācija par 16.09.2014. pieņemtajiem grozījumiem MK noteikumos Nr.17 Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai (MK noteikumi Nr.17), kuri 18.09.2014. publicēti oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis Nr.185 (5245) un stājas spēkā 01.10.2014.