Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka Ministru kabinets 2012.gada 2.oktobrī pieņēma noteikumus Nr.672 Prasības maršruta kontroles sistēmām (turpmāk – MK  noteikumi), kas publicēti 2012.gada 5.oktobra laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr.158 (4761) un kuri stāsies spēkā 2013.gada 1.janvārī.