Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka Ministru kabinets 2012.gada 2.oktobrī pieņēma noteikumus Nr.672 Prasības maršruta kontroles sistēmām (turpmāk – MK  noteikumi), kas publicēti 2012.gada 5.oktobra laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr.158 (4761) un kuri stāsies spēkā 2013.gada 1.janvārī.

MK noteikumi nosaka prasības maršruta kontroles sistēmām uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa administrēšanas vajadzībām.

Šajos noteikumos noteikts, ka maršruta kontroles sistēma nodrošina šādu datu fiksēšanu un saglabāšanu:

  • katru dienu faktiski nobrauktā maršruta uzskaiti (ar maršruta sākuma, beigu un pieturas punktiem) un tā koordinātas laikā;
  • katru dienu faktiski nobrauktā maršruta grafisko attēlu;
  • katru dienu faktiskajā maršrutā nobrauktos kilometrus;
  • informāciju par to, cik bieži un cik ilgi nav saņemts signāls no globālās pozicionēšanas sistēmas.

Ar saimniecisko darbību saistīto braucienu uzskaiti komersants vai zemnieku saimniecība var kārtot elektroniski vai papīra izdrukas formā.

Tāpat noteikumos paredzēts, ka tikai maršruta kontroles sistēmu tirgotāji vai maršruta kontroles sistēmu nodrošinātāji drīkst uzstādīt, labot vai nomainīt maršruta kontroles sistēmas.

Lai uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa administrēšanas vajadzībām izmantotu kvalitatīvas maršruta kontroles sistēmas, MKnoteikumos noteikts, ka transportlīdzeklim drīkst uzstādīt maršruta kontroles sistēmu, kura ir likumīgi ražota vai laista apgrozībā kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Turcijā vai kura ir likumīgi ražota kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm.

Turklāt komersants vai zemnieku saimniecība var izmantot tikai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētu pakalpojumu sniedzēju sniegtos pakalpojumus, kas nodrošina maršruta kontroles sistēmu darbību.

MK noteikumi paredz, ka maršruta kontroles sistēmas darbības problēmu gadījumā 5 darba dienu laikā pēc šo tehnisko problēmu rašanās, komersantam vai zemnieku saimniecībai:

  • jāvēršas pie maršruta kontroles sistēmu tirgotāja vai
  • darbības nodrošinātāja pēc tehniskas palīdzības.

MK noteikumi nosaka maršruta kontroles sistēmas tirgotāju vai sistēmu darbības nodrošinātāju rīcību, ja maršruta kontroles sistēmas bojājumu gadījumā sniegta tehniska palīdzība.

Tāpat šajos noteikumos noteikts kā rīkoties komersantam vai zemnieku saimniecībai, ja maršruta kontroles sistēma nedarbojas vai darbojas kļūdaini.