Valsts ieņēmumu dienests publicējis jaunu informatīvo materiālu saistībā ar 2018.gada 13.decembrī Saeimā pieņemtajiem grozījumiem Uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā (Likums), kas stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī. Likums ir papildināts ar jaunu 6.1pantu “Nodoklis no būtiskas līdzdalības ārvalsts sabiedrībā”.