Informatīvajā materiālā sniegta informācija par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu gadījumos, kad valsts vai pašvaldības iestādes, kā arī pašvaldības saņem būvniecības pakalpojumus, kuriem ir piemērojams īpašais PVN piemērošanas režīms.