Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka ir pieņemti vairāki grozījumi normatīvajos aktos ar mērķi kā alternatīvu jau esošajiem darbaspēka nodokļiem ieviest jaunu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, nosakot tam īpašu piemērošanas kārtību.

Savukārt ar mērķi samazināt darba devēju administratīvo slogu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanā ir pieņemti jauni MK noteikumi Nr.166 Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas nodrošināšanai.

Normatīvie akti attiecībā uz sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli stājas spēkā 01.06.2014.

Grozījumi likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli

06.03.2014. Saeimā ir pieņemti grozījumi likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (likums par IIN), kas publicēti 20.03.2014. laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr.57 (5117) un stājas spēkā 01.06.2014.

Likumā ir veiktas izmaiņas, papildinot to ar jaunu iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) veidu – sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli -, kā arī nosakot tā piemērošanai īpašu regulējumu.

Lauksaimniekam ir tiesības izvēlēties maksāt sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli taksācijas gada periodā no 1.aprīļa līdz 30.novembrim, veicot noteiktus sezonas rakstura lauksaimniecības darbus, ja tas atbilst likumā noteiktajiem sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātāja nosacījumiem, kā arī laukstrādnieks atbilst noteiktiem nosacījumiem.

Grozījumi likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu

13.03.2014. Saeimā ir pieņemti grozījumi likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu, kas publicēti 28.03.2014. laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr.63 (5123) un stājas spēkā 01.06.2014.

Likumā ir noteikta īpaša sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāja reģistrācijas kārtība. Iesniedzot VID darba devēja ziņojumu, vienlaicīgi tiek iesniegtas arī ziņas par darba ņēmējiem. Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājiem ir noteikta arī īpaša valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) piemērošanas kārtība, kā arī ir noteikts, ka sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājs var brīvprātīgi pievienoties pensiju apdrošināšanai.

Grozījumi MK noteikumos Nr.827 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli

Ministru kabinets 08.04.2014. ir pieņēmis grozījumus MK noteikumos Nr.827 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas publicēti 10.04.2014. laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr.72 (5132) un stājas spēkā 01.06.2014.

Grozījumi MK noteikumos nosaka ziņojuma par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, IIN un VSAOI veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību.

MK noteikumi Nr.166 Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas nodrošināšanai

Ministru kabinets 25.03.2014. ir pieņēmis noteikumus Nr.166 Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas nodrošināšanai, kas publicēti 02.04.2014. laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr.66 (5126) un stājas spēkā 01.06.2014.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek reģistrēti sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāji Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmā, nosakot, ka sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājam pirms sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāja darba uzsākšanas minētajā informācijas sistēmā ir jāpārliecinās, vai laukstrādnieks nav sasniedzis likumā par IIN noteiktos ierobežojumus sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīma piemērošanai.