Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir veicis būtiskus uzlabojumus ārvalstu investoru apkalpošanā. Izstrādāti vairāki risinājumi, lai palīdzētu ārvalstu uzņēmējiem orientēties Latvijas nodokļu sistēmā un VID pakalpojumu klāstā. Īpašs uzsvars tiek likts uz individuālu pieeju un augsta līmeņa apkalpošanas standartiem.

Viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē investoru lēmumu attīstīt uzņēmējdarbību kādā konkrētā vietā, ir pārliecība par uzņēmuma spēju darboties noteiktā nodokļu sistēmā un paļaušanās uz konstruktīvu sadarbību ar valsts institūcijām.

Izstrādātais standarts paredz individuālu konsultantu ikvienam lielajam ārvalstu investoram. Tāpat ir pilnveidota VID tīmekļa vietne, papildinot to ar sadaļu Invest in Latvia (angļu valodā) un Инвестируй в Латвию (krievu valodā). Plānojot uzsākt uzņēmējdarbību Latvijā vai atsvaidzinot jau esošās zināšanas, ārvalstu uzņēmēji šajā sadaļā var iepazīties ar koncentrētu un viegli uztveramu informāciju par nodokļiem un VID sniegtajiem pakalpojumiem.

Ikdienā uzņēmumu finansisti un grāmatveži sazinās ar VID, izmantojot  Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Lai vietnes valoda nekļūtu par šķērsli, uzlabojumi veikti arī VID EDS. Integrētā jaunā atbalsta funkcija – HUGO.lv mašīntulkošanas serviss piedāvā lietotājiem EDS saskarnes tulkojumu angļu un krievu valodā.