Publicējam Valsts ieņēmumu dienesta metodisko materiālu "Samazinātā patentmaksa" par izmaiņām patentmaksas maksātājiem ar 2021. gada 1. janvāri.