Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) nosacījumiem ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliek pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Lai noteiktu, kā PVN piemērojams konkrētam kultūras pakalpojumam, ir jānosaka attiecīgā pakalpojuma veids un tā sniegšanas vieta.