Valsts ieņēmumu dienests (VID) izstrādājis metodisko materiālu par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atvieglojumu piemērošanu ziedotājiem, kurā ar dažādiem praktiskiem piemēriem skaidrots, kā saņemt UIN atvieglojumus par ziedotajām summām.