Valsts ieņēmumu dienests (VID) izstrādājis metodisko materiālu "Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšanas kārtība", kurā ar dažādiem praktiskiem piemēriem skaidrota uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarāciju sagatavošanas un iesniegšanas kārtība.