2020. gada 25. aprīlī spēkā stājas grozījumi likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, saskaņā ar kuriem noteikts jauns uzņēmumu ienākuma nodokļa režīms, veicot publiskas labdarības darbības laikposmā no dienas, kad izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 izplatību, līdz 2020. gada 31. decembrim.