Valsts ieņēmumu dienests ir sagatavojis metodisko materiālu “Vienotajā nodokļu kontā veiktās samaksas uzrādīšana grāmatvedībā no 2021. gada 1. janvāra”, kurā ir skaidrots, kā grāmatvedībā jāatspoguļo saistības un nodokļa samaksa elektroniskās deklarēšanās sistēmā.