Valdes loceklis tika nosūtīts komandējumā uz Milānu (Itālija). Komandējuma laikā viņam bija jābūt arī Romā, tad atkal Milānā un beigās jāatgriežas Rīgā. Valdes loceklis Milānas lidostā paņēma nomā automašīnu un komandējuma laikā pārvietojās ar to. Vai automašīnas nomas maksu un autostāvvietas izdevumus drīkst norakstīt uz komandējuma izdevumiem pilnā apmērā, vai tikai 30% apmērā no dienas naudas?