Pēc lasītāju lūguma šajā publikācijā ir sniegts skaidrojums par darba algas aprēķināšanu komandējuma laikā, ja komandējums darbiniekam ir bijis arī brīvdienā, par pamatu skaidrojumam ņemot konkrētu lasītāja jautājumu.