1. augustā spēkā stājās vairāki grozījumi Darba likumā, nosakot kārtību, kādā sedzami attālinātā darba izdevumi, precizējot minimālās algas un ieturējumu piemērošanas kārtību nozarēs, kurās noslēgta ģenerālvienošanās, kā arī citos jautājumos.