Grāmatvedim ne tikai jāprot veikt kontējumus un aprēķināt nodokļus, bet arī jāzina, kā rīkoties, ja darbinieks netiek galā ar savām saistībām, proti, uzņēmums saņem izpildrakstu par parāda piedziņu no darbinieka algas. Kā aprēķināt ieturamo summu, un ko darīt, ja ir saņemti vairāki izpildraksti? Izrādās, juristu un tiesu izpildītāju izpratne šinī jautājumā būtiski atšķiras.