02.04.2015. spēkā stājās grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" (likums), un ar šiem grozījumiem tika pilnveidota slimības naudas aprēķināšanas kārtība darbiniekiem, kuriem ir noteikts summētais darba laiks.