2010.gadā sabiedrība ar ierobežotu atbildību tika pasludināta par maksātnespējīgu. Visi darbinieki, kuriem nebija izmaksāta darba alga un atvaļinājuma kompensācija, maksātnespējas administratoram noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedza prasību. Administrators ir pieprasījis un no uzņēmuma saņēmis neizmaksātās algas aprēķinus, darbinieku personīgo kontu kartiņu pārskatus utt. Līdz šim brīdim darbinieki nav saņēmuši ne algu, ne arī kādu paskaidrojumu. Uzņēmuma maksātnespējas procedūra arī vēl nav pabeigta (iespējams, tiks pabeigta šogad). Kur vērsties darbiniekiem, un cik likumīgi rīkojas administrators?