Darbinieks strādā normālo darba laiku ar noteiktu mēnešalgu 1050 eiro. Pēc kalendāra novembrī  ir 21 darba diena, septiņas brīvdienas, viena svētku diena brīvdienā (tātad darbiniekiem tā nav jākompensē, jo neiekrīt parastā darbadienā) un viena papildu piešķirta brīvdiena – 19.novembris. Ja šogad svētdienā, 18.novembrī, kādam tomēr ir jāstrādā, tad to dienu apmaksā dubultā, bet ja 19.novembrī rodas šāda situācija, tad apmaksā parastā kārtībā un piešķir vienu brīvdienu citā dienā. Kā par novembri aprēķināt vidējo izpeļņu:

  • 1.variants: 1050 / 21 = 50 EUR vai,
  • 2.variants: uzskatot, ka novembrī ir 22 apmaksājamas dienas (21 darba diena + 1 svētku diena): 1050 / 22 = 47,73 EUR?