Lasot Darba likuma (DL) 74.panta 1.daļas 8.punktu, kurā noteikts, ka darba devējam ir pienākums izmaksāt šā panta 3.daļā noteikto atlīdzību, ja darbinieks neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ, īpaši gadījumos, kad darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā, rodas jautājums, vai darbiniekam, kam ir noteikts normālais darba laiks ar stundas tarifa likmi, būtu jāapmaksā svētku dienas, kas iekrīt darba dienās? Piemēram, 1. un 4.maijs?