Darbinieks atbrīvots no darba ar 01.03.2017. Darbiniekam bija noteikts normālais darba laiks. No 16.05.2016. sākās slimošanas periods, kurā darbinieks vairs nestrādāja. Vai, aprēķinot atlaišanas pabalstu un atvaļinājuma kompensāciju, jāņem vērā 6 mēneši no 2016.gada maija vai aprīļa? Vai saskaņā ar Darba likuma (DL) 75.panta 3.daļu, summējot darba dienas pēdējos 6 kalendāra mēnešos, tās jāskaita no šī gada februāra?