Darbiniekam darba līgumā tiek noteikts summētais darba laiks saskaņā ar grafiku. Pārskata periods ir 1 mēnesis. Darba alga tiek noteikta kā mēnešalga, un darbinieks tiek nodarbināts ražošanas procesā, kur ir ļoti grūti noteikt vienas dienas vai nedēļas darba stundu apjomu. Kā pareizi aprēķināt darbinieka algu dažādos mēnešos, ja darbinieks ir nostrādājis visas mēneša stundas (piemēram, 2014.gada aprīlī (īsajā mēnesī) - 152 h un 2014.gada jūlijā (garajā mēnesī) - 184 h)?