Jautājums ir par Darba likuma (DL) 98.panta 2.punktu, kurš nosaka – ja darbiniekam samazinās darba samaksa, tad darba devējam ir pienākums izmaksāt iepriekš noteikto darba samaksu. Piemēram, medmāsa septembrī tiek pārcelta uz citu nodaļu, kur amatalga un piemaksa par īpašiem apstākļiem ir mazāka. Periods, kad jāsaglabā darba samaksa, ir septembris. Augustā darbiniece nostrādāja 10 dienas un 12 dienas bija atvaļinājumā. Kā pareizi jāsaglabā darba samaksa septembrī – vai tikai par 10 augusta dienām, vai arī jāskaita atvaļinājuma nauda klāt?