Darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks. Vadītājs ar rīkojumu ir noteicis piemaksu par darba kvalitāti un personisko ieguldījumu 20% apmērā par konkrēto mēnesi. Oktobrī darbinieks saskaņā ar darba grafiku ir nostrādājis 190 stundas. Par kurām stundām aprēķināt šo piemaksu - par normālā darba laika stundām (oktobrī – 176 h) vai arī piemaksas procentu pielietot fiziski nostrādātajām darba stundām?