Covid-19 krīzes skartais darba devējs nenodarbina darbinieku no 2020. gada 22. līdz 31. martam. Par šo dīkstāves periodu darbiniekam tiks izmaksāts dīkstāves pabalsts no valsts budžeta.

Darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks, viņš strādā saskaņā ar darba grafiku. Līdz 22. martam darbinieks ir nostrādājis 130 stundas. Darba līgumā ir atrunāts, ka virsstundu aprēķināšanai pārskata periods ir viens mēnesis. Kurš periods jāņem vērā virsstundu aprēķināšanai:

  • periods no 1. līdz 21. martam (normālais darba laiks par šo periodu ir 120 stundas) vai
  • pilns kalendārais mēnesis (normālais darba laiks 176 stundas)?