Kā pareizi aprēķināt alimentu maksājumu? Tiesas lēmumā ir norādīts, ka jāietur 25% no minimālās algas. Vai, ieturot alimentu maksājumu 25% apmērā, ieturējums jāveic no bruto vai neto algas?