Ja darbiniekiem noteikts summētais darba laiks, vai jāievēro Labklājības ministrijas aprēķinātās minimālās stundas tarifa likmes? Vai uz summētā darba laiku attiecas Darba likuma 74. panta 1. daļas 8. punkts –  jāaprēķina atlīdzība, kad darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā?