Ar valdes locekli noslēgts darba līgums. Puses vienojas, ka piemēros Darba likuma (DL) 148.pantu, tādējādi netiks veikta darba laika uzskaite, kā arī mērīts vai iepriekš noteikts darba laika ilgums. Kā nosakāma darba alga šādā gadījumā? Vai darbiniekam drīkst paredzēt mēnešalgu, kas ir mazāka par minimālo algu, piemēram, 100 EUR?