Darbinieks dodas komandējumā uz Zviedriju. Taču, lai nonāktu Zviedrijā, viņš sākumā dodas uz Lietuvu un tad turpina ceļu ar prāmi:

  • 1.jūnijā 12:00 darbinieks izbrauc no Latvijas;
  • 1.jūnijā 21:00 iekāpj prāmī Lietuva – Zviedrija;
  • 2.jūniju (visu dienu) darbinieks pavada Zviedrijā;
  • 2.jūnijā 19:00 iekāpj prāmī Zviedrija – Lietuva;
  • 3.jūnijā 9:00 izkāpj no prāmja Lietuvā un dodas uz Latviju.

Kādā apmērā būtu jāizmaksā dienas nauda? Vai izmaksāt 2 dienas Zviedrijas dienas naudu un 1 dienu Lietuvas dienas naudu būtu pareizi?