Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) ir nosūtījusi darbiniekus veikt darbu Vācijā, par ko maksā dienas naudu, kas atbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām normām, un darba algu. Arī izmitināšanas izmaksas no saviem līdzekļiem sedz SIA, pārskaitot naudu Vācijas fiziskai personai, kas ar katru no darbiniekiem ir noslēgusi līgumu par dzīvošanas izmaksām. Vai tas ir pareizi? Vai SIA nav jāietur nodoklis par nerezidentam – fiziskai personai – izmaksāto naudu?