Mūsu uzņēmumā darba alga sastāv no laika algas (stundu likme) un akordalgas (% no izstrādātā). Jautājums: vai noteiktajai minimālajai stundas likmei jābūt laika algai EUR 1,933 + akordalgai (% no izstrādātā), vai noteiktā laika algas stundu likme var būt mazāka, ņemot vērā aprēķinu, ka laika alga + akordalga, izdalot ar nostrādāto stundu skaitu, nebūs mazāka par noteikto EUR 1,933?