Darbinieks, autovadītājs, ilgstoši slimo un pēc ārstu komisijas atzinuma vairs nevar strādāt par autovadītāju (strādāja uz pilnu slodzi, t.i., 40 stundas nedēļā; mēnešalga - 700 EUR). Ar 18.martu darbinieks noformēts citā darbā ar zemāku algu 435 EUR un strādās tikai 20 stundas nedēļā. Rīkojumā teikts - ja darba samaksa ir mazāka, tad laika periodā no 18.03.2015. līdz 17.04.2015. jāsaglabā iepriekš noteiktā darba samaksa. Kā šādā gadījumā pareizi aprēķināt atlīdzību?