Man ir noslēgts darba līgums par pamatsummu, un klāt ir piemaksa par padarīto darbu. Man ir 2 apgādājamās personas, darba devējam ir iesniegta algas nodokļu grāmatiņa. Vai tas ir likumīgi katru mēnesi no darba algas noņemt naudu? Pamatsumma tiek izmaksāta, bet, lai nebūtu jāizmaksā piemaksa par padarīto darbu, katru mēnesi tiek novilkti, piemēram, 200 EUR, kuri skaitās kā piemaksa. Atvilkumu grāmatvedis pamato kā sodu, piemēram, par to, ka klients nav atmaksājis rēķinu, pieļauta kļūda rēķinu izrakstīšanā u.tml. Vai es varu pieprasīt, lai man atgriež šos atvilkumus?