Darba likumā (DL) ir veikti grozījumi, un ir radušās neskaidrības par darbinieku nosūtīšanu uz Eiropas Savienību. Vai saskaņā ar DL 14.2 panta 3. daļas 5. apakšpunktu darbiniekam ir jāmaksā tās valsts noteiktā alga, uz kur viņš ir nosūtīts? Piemēram, ja darbinieks dodas uz Zviedriju, tad jāmaksā Zviedrijas normatīvos aktos noteiktā darba alga?