Uzņēmuma (SIA) darbības joma ir meža izstrādes pakalpojumi Nīderlandē un Latvijā. Uzņēmuma īpašnieks ir arī tā darbinieks. Vai darba laiks, ko šis darbinieks pavada Nīderlandē meža izstrādes darbos, ir komandējums, un vai viņam var maksāt dienas naudu 29 EUR un segt ceļa izdevumus par lidmašīnas biļetēm? Par dzīvošanu Nīderlandē tiek izrakstīts rēķins, ko apmaksā uzņēmums. Vai uzņēmums rīkojas pareizi?