Uzņēmums noslēdz trīspusējo prakses līgumu ar mācību iestādi par praktikantu prakses nodrošināšanu. Uzņēmums izvēlas maksāt nelielu naudiņu praktikantam uz šī līguma pamata (nenodibinot darba attiecības). Vai ir jāmaksā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) no šiem ienākumiem? Vai tikai iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)? Ja arī VSAOI, tad kāpēc?