Vai avansa norēķinu personai izmaksāto avansu drīkst uzskatīt par izmaksātās algas daļu (algas avansu) un vienkārši izmaksāt mazāk, piemēram, nākamā mēneša algu, ja par to nav veikti norēķini?