Darbinieks iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu un izvēlējies, ka darba samaksas aprēķināšanā jāpiemēro iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme 23% apmērā. Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir noteicis neapliekamo minimumu. Vai drīkst izmantot neapliekamo minimumu, ja darbinieks izvēlējies maksāt IIN likmi 23% apmērā? Kā jāaprēķina darba samaksa šādos gadījumos?

Atbildē uzzināsi:

  • Kā aprēķināt izmaksājamo darba samaksu, ja bruto samaksa nepārsniedz 1667 eiro un darbinieks ir iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu darba devējam, kā arī VID elektroniskās deklarēšanās sistēmā atzīmējis, ka vēlas, lai tiktu piemērota IIN likme 23% apmērā.
  • Kā aprēķināt darba algu, ja bruto darba samaksa pārsniedz 1667 eiro.
  • Kādi grāmatojumi jāveic, izmaksājot darba samaksu.