Darbinieks strādā nepilnu darba laiku – 5 darba dienas nedēļā, 34 stundas nedēļā. Alga par pilnu darba laiku – 900 eiro. Darba devējs vēlas noteikt darbiniekam nemainīgu darba algu – 765 eiro, nostrādājot konkrētu stundu skaitu nedēļā. Vai darba devējs drīkst šādi rīkoties, ņemot vērā, ka stundu skaits mēnešos var atšķirties, piemēram, svētku dienu dēļ, un attiecīgi noteikto stundu skaitu nedēļā darbiniekam nebūtu iespējams nostrādāt? Vai tomēr darba samaksai jābūt atkarīgai no darbdienu skaita attiecīgajā mēnesī un mainīgai?

Atbildē uzzināsi:

  • Vai ir iespējams mainīt algas veidu, piemēram, no laika algas uz akorda algu.
  • Vai jebkurš darba laika veids var tik apvienots ar jebkuru darba samaksas veidu.