Turpināsim iepriekšējā rakstā iesākto tematu par iedzīvotāju ienākuma nodokli, aprēķinot darba algu. Šoreiz apskatīsim piemērus, kā mainās darba algas aprēķins atkarībā no algas lieluma, kā arī no tā, ir vai nav iesniegta alga nodokļu grāmatiņa darba devējam.

Mainoties apstākļiem, mainās arī darba algas aprēķini. Sākumā izskatīsim algas aprēķinus, ja alga ir mazāka par 1667 eiro.

Alga līdz 1667 eiro

Vispirms izskatīsim darba samaksas aprēķinu divās situācijās, kad darbinieks ir iesniedzis darba devējam algas nodokļa grāmatiņu un viņa alga ir līdz 1667 eiro mēnesī.

Darbiniekam noteikta mēneša darba alga 1100 EUR, tas ir apdrošināms visiem valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) veidiem, ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) prognozētais neapliekamais minimums ir 11,75 EUR mēnesī, un apgādībā ir viena persona.

Aprēķins:

Nr.p.k.

Aprēķina elements

Aprēķina tehniskais apraksts

Aprēķins EUR

1.

Bruto darba samaksa

Aprēķina atbilstoši darbinieka noslēgtā līguma nosacījumiem

1100

2.

VSAOI darba devēja daļa (darba devēja izmaksas)

Bruto darba samaksa x VSAOI likme, kas noteikta darba devējam

1100 x 23,59% = 259,49

3.

VSAOI darba ņēmēja daļa (darba ņēmēja izmaksas, ko aprēķina, ieturot no darbiniekam izmaksājamās algas, un valsts budžetā iemaksā darba devējs)

Bruto darba samaksa x VSAOI likme, kas noteikta darba ņēmējam

1100 x 10,50% = 115,50

4.

IIN, ja darba samaksa nepārsniedz 1667 EUR (darba ņēmēja izmaksas, ko aprēķina, ieturot no darbiniekam izmaksājamās algas, un valsts budžetā iemaksā darba devējs)

(Bruto darba samaksa – VSAOI darba ņēmēja daļa – VID prognozētais neapliekamais minimums – atvieglojums(i) par apgādājamo(-iem)) x 20%

(1100 – 115,50 – 11,75 – 250) x 20% = 144,55

5.

Neto darba samaksa (summa, kas jāizmaksā darbiniekam)

Bruto darba samaksa – VSAOI darba ņēmēja daļa – IIN

jeb

1. punktā iegūtā vērtība – 3. punktā iegūtā vērtība –4. punktā iegūtā vērtība

100 – 115,50 – 144,55 = 839,95

Ja darbinieks ir iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu, bet VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums ir 0 eiro un nav apgādībā esošas personas, tad aprēķina secība būs tāda pati, kā ir aprakstīta iepriekš, bet rezultāts būs atšķirīgs.

Darbiniekam noteikta mēneša darba alga 1100 EUR, tas ir apdrošināms visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, VID prognozētais neapliekamais minimums ir 0 EUR mēnesī, apgādībā esošu personu nav.