Turpināsim iepriekšējos rakstos iesākto par darba algas aprēķiniem un tai piemērojamiem nodokļiem – šoreiz par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva (UDRN) manā skatījumā ir kā mazs cinītis, kas gāž lielu vezumu. Vai – šajā gadījumā – palīdz risināt būtisku problēmu situācijā, kad uzņēmumam ir pasludināta maksātnespēja un darbinieks paliek uz laiku bez ienākumiem līdz jauna darba atrašanas brīdim.